Sidste nyt om aktiviteter i VISITSTOHOLM

Borgerforening for Stoholm etableret d. 29. februar 2016

Efter mange år uden et fælles talerør og dialogforum i Stoholm er der nu stiftet en borgerforening.

Læs om det i Fjends Folkeblad.

Åbent møde om udvikling af nye aktiviteter i Stoholm 

D. 13. Januar kl. 19.00 var der møde for byens borgere om udvikling af nye aktiviteter i Stoholm.

Der var mange ideer i spil og det videre arbejde hermed afventer etablering af borgerforeningen - læs nærmere om resultatet af mødet 

Læs artikel i Fjends Folkeblad

Møde om netværksdannelse for turismevirksomheder på Fjendsegnen

D. 20. Januar møde mange turismevirksomheder på Kongens Hus og Grønhøj Kro for at drøfte samarbejdsmuligheder. Initiativet er taget af Stoholm Fritids - og Kulturcenter

Læs artikel her i Fjends Folkeblad

Nytårsstatus for VisitStoholm 2016

Ved indgangen til 2016 vil Stoholm Fritids - og Kulturcenter her orientere om status for projekt Visit Stoholm.

Der har været følgende aktiviteter i 2014-15:

 • Markedsanalyse for at trække flere brugere til SFKC, indenbyes og udenbyes

 • Visionsudvikling for SFKC og præsentation af vision på borgermøde 19. oktober 2015
 •  SFKC har inviteret turismeaktørere i Fjendsområdet til et netværkssamarbejde - 10 virksomheder deltager.
 • Udvikling af flere aktiviteter på SFKC i samarbejde med borgere i Stoholm
 • Samarbejde mellem SFKC og Viborg Gymnastik og Idrætshøjskole
 • Opstart på en hjælperbank af frivillige.

Læs Nytårsstatus for projekt Visit Stoholm per 1. januar 2016

 

Baggrund for Visit Stoholm 

VISITSTOHOLM

Sport & Resortcenter

 

Stoholm med ca. 2500 indbyggere 18 km sydvest for Viborg vil bruge aktiv turisme som løftestang for lokal udvikling.

Stoholm Fritids - og Kulturcenter vil starte et samarbejde med erhvervsvirksomheder, Stoholms foreninger (idræt, jagt, fiskeri), Stoholm Handelsstandsforening, idrætshaller og Stoholm Vandrehjem for at udvikle et samlet aktiv fritids - og ferietilbud til byens borgere og turister. Projektet hedder Visit Stoholm Sport & Resortcenter.

Der udvikles en fælles strategi for udnyttelse og udvikling af områdets mange eksisterende faciliteter for aktiv ferie - et stort udbud af idrætsmuligheder, naturoplevelser, lystfiskeri m.v.

Gennem en fælles markedsføring skal Stoholm og omegn gøres synlig for potentielle turister, der ønsker aktiv ferie på Visit Stoholm Sport & Resortcenter kombineret med besøg ved Midtjyllands øvrige turistattraktioner.

Der udvikles digital markedsføring på hjemmeside, facebook, E-bog med integreret video. Målgruppen er især turister fra storbyerne på basis af gode togforbindelse direkte til Stoholm fra København og Århus. Der skal arbejdes for at inddrage frivillig arbejdskraft, etablering af en borgerdrevet investeringsforening og et iværksættercenter for turismeerhverv, som alt sammen kan understøtte Visit Stoholm Sport & Resortcenter.

Turismeudviklingen i Stoholm satser på at gøre turismen til en helårs, så det giver en god økonomi for de mange faciliteter, der hele året er til gavn for områdets befolkning.  I et nært samarbejde med Viborg Kommune skal projektet understøtte en kommende byfornyelse af Stoholm midtby, som Viborg Kommune planlægger fra 2014. Visit Stoholm Sport & Resortcenter vil derved fungere som en løftestang for lokaludvikling.

For at styrke formidlingsevnen over for målgruppen vil projekt som en nyskabelse inden for evalueringsrapportering formidle evaluering og erfaring fra projektet som en e-bog med integrerede videoer i e-bogen.

Projektansvarlig:

Projektets styregruppe er Stoholm Fritids - og Kulturcenters bestyrelse.

Ekstern assistence til projektet

Til projektet er knyttet konsulentfirmaet Nærdemokrati.dk v/ Mogens Knudsen, som er projektleder - Telf. 20499018, naerdemokrati@gmail.com,  www.nærdemokrati.dk

Desuden deltager Syddansk Universitetscenter for forskningsenhed v/ professor Anne Mette Hjalager og lektor Annette Thuesen

Økonomi: 

Inddragelse af konsulentfirma og Syddansk Universitet er finansieret 100 % fra Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter 

Projektperiode: 2014 - 2017

Vores kok hjælper dig gerne med at sammensætte din menu, han har også færdige menuforslag. Vi har laver også mad ud af huset, ligefra smørrebrød til færdige retter. Kokken er altid klar med nye forslag. 

 
Stoholm Fritids- og Kulturcenter Køkken

Hvad end der skal holdes stor fest, generalforsamling, konfirmation eller andet har vi hos Stoholm Kultur og Fritidscenter selskabslokaler op til 700 personer. Disse lokaler kan I leje med all inlucive eller I kan selv helt eller delvis stå for jeres arrangement.

 
Stoholm Fritids- og Kulturcenter Selskabslokaler

Skal holdet gøres klar til den nye sæson, er vi klar med trænings-lejren. Vi har hele pakken, hvad enten det er håndbold, fodbold, badminton eller andet. Vi har - som et af de få steder i landet - et tilbud om videolæring til håndboldhold.

 
Stoholm Fritids- og Kulturcenter Sportslab

Til personalefesten, ryste sammen turen, fætter/kusinefesten eller andet tilbyder vi hos Stoholm Kultur og Fritidscenter at sammensætte et teambuilding arrangement. Dette kan indeholde bl.a. vores Bocarts, køre ATV i mørke, spille menneskebord-fodbold eller et af vores andre tilbud, som en sjov start på festen.

 
Stoholm Fritids- og Kulturcenter Teambuilding
 • Stoholm Fritids- og Kulturcenter
 • Søndergade 56
 • 7850 Stoholm
 • Telefon: 97 54 16 21
 • post@stoholmfritid.dk
 
Stoholm Fritids- og kulturcenter